Sustinut de Departamentul de Fizica al Facultatii de Stiinte din cadrul Universitatii din Oradea
Home
 
IDMP
 
Conferinte
 
Cercetare
 
Conducere doctorat
 
Contact
 
Analele
Universitatii din Oradea
fascicula Fizica
 
CFMR

Directiile de cercetare ale Departamentului de Fizica

· studii teoretice în radioterapie oncologică prin simularea Monte Carlo a creşterii tumorilor, modelarea tratamentelor radioterapeutice şi studiul efectelor tratamentelor asupra comportamentului tumoral,

· studiul aspectelor dozimetrice în brahiterapia cancerelor de prostată,

· studii de biofizică moleculară şi medicală: abordarea aspectelor de principiu în tehnici de voltage şi patch - clamp, măsurarea curenţilor electrici printr-un singur canal ionic, imagerie confocală, cuplaj excitaţie-contracţie în muşchiul striat,

· investigaţii spectroscopice ale unor complecşi de interes biologic, prin metode spectroscopice: UV-VIS, FTIR, RAMAN, RES,

· imagistică medicală: PET/CT, IRM

· studiul proprietăţilor materialelor supraconductoare cu temperatura critică de tranziţie ridicată (HTS), sub formă policristalină sau de filme subţiri,

· studiul proprietăţilor materialelor oxidice vitroase,

· studiul teoretic al proprietăţilor magnetice, optice şi de transport în semiconductori, şi semiconductori magnetici diluaţi.

· fenomene de transport de sarcină şi de spin, spintronică şi fenomene asociate.

· fenomene de transport în quantum-dot-uri, quantum-wire si nanotuburi de carbon, modelate folosind metode numerice, în particular metoda grupului de renormare numerică,

· modelarea teoretică şi numerică a proprietăţilor sistemelor supraconductoare cu temperatură critică de tranziţie ridicată,

· modelarea teoretică şi numerică a structurii electronice a sistemelor puternic corelate,

· studiul structurii electronice a heterostructurilor semiconductoare si half-metalice

· studii dozimetrice asupra radonului,

· studierea in - situ a procesului de oxidare a aliajelor metalice in diferite condiţii de temperatură şi presiune,

· studii de metodică şi didactică în predarea şi învăţarea fizicii, fizica şi tehnologiile educaţionale moderne.


Copyright © 2019 Physics Department of University of Oradea • all rights reserved • website created by David Marcu