Sustinut de Departamentul de Fizica al Facultatii de Stiinte din cadrul Universitatii din Oradea
Home
 
IDMP
 
Conferinte
 
Cercetare
 
Conducere doctorat
 
Contact
 
Analele
Universitatii din Oradea
fascicula Fizica
2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001
2000 1996 1994          

Analele Universitatii din Oradea, Fizica, tom X, 2000

Colegiul de redactie al revistei   Redactor Sef - Prof. univ. dr. ing. Teodor Traian Maghiar
  Secretar - Conf. univ. dr. ing. Cornel Antal

Comitetul de redactie al fasciculei FIZICA   Prof. univ. dr. Teodor Jurcut
  Conf. univ. dr. Sanda Monica Filip
  Asistent univ. Carmen Sbarciog

Colectivul de referenti stiintifici   Prof. univ. dr. Ioan Ardelean
  Prof. univ. dr. Onuc Cozar
  Prof. univ. dr. Constantin Cosma
  Prof. univ. dr. Vladimir Znamirovschi

Cuprins - volumul A

1. L. Daraban, V. Znamirovschi, C. Cosma, T. Fiat, O. Cozar, D. Boros, L. Daraban Problems in gold determination by N.A.A. with isotopic neutron sources in ancient coins
2. S. Codlea Diffusion of small polluttant particles emitted by a source at a height h above ground level
3. I. Chindea, C. Manzat, S. Cinta-Panzaru Nature and pollution degree of water assets studied by inductively coupled plasma-optical emission spectroscopy
4. P. Berdea, S. Cuna, C. Cosma, A. Benta Trasarea cu deuteriu la concentratii izotopice mici (20 ppm) a sevei brute la germinatia plantelor in vitro
5. S. Cuna, O. Cozar, P. Berdea, G. Balas Studiul variatiei 13C in CO2 respirator folosind substraturi marcate cu 13C
6. P. Berdea, N. Palibroda, S. Cuna, C. Deliu Deuterium non-evaporative fractionation of water into the embryonic and non-embryonic carrot (Daucus carota) cells
7. B. Papp, C. Cosma Depunerea radioactiva pe Valea Muresului dupa accidentul de la Cernobal
8. A. Flore, C. Cosma Simularea pe calculator a dozelor pulmonare datorate radonului
9. C. Cosma, A. Flore, T. Jurcut Testarea teoriei liniare fara prag (LNT) si expunerea la radonul de interior
10. C. Cosma, C. Baciu, D. Ristoiu, G. Moisa, T. Jurcut, S. Morcovescu Radonul in apele subterane din Romania
11. C. Bindea, A. Muresan, S. Popescu, T. Simplaceanu Efectul campului electric asupra efluxului Na+ din eritrocitele umane prin mecanismul difuziei pasive
12. C. Bindea, A. Muresan, T. Simplaceanu, S. Popescu Efectul campului electric asupra efluxului Na+ din eritrocitele umane prin mecanismul pompei Na+-K+
13. T. Simplaceanu, D. Bratfalean, C. Bindea, D. Pamfil, S. Popescu Influenta campului magnetic asupra germinarii "in vitro" la plante furajere
14. T. Simplaceanu, C. Bindea, D. Bratfalean, S. Popescu, D. Pamfil Influenta campului magnetic asupra dinamicii de crestere "in vitro" la plante furajere
15. I. Pop, I. Gherghes Noxe produse in urma activitatii industriale miniere si metalurgice in bazinul Baia Mare
16. C. Craciun, L. David, O. Cozar, S. Filip, I. Panic FT-IR, UV-VIS and ESR investigation of three vanadium (IV) substituted keggin polioxometalate
17. L. David, C. Craciun, O. Cozar, C. Agut Spectroscopic studies of some oxygen-bonden copper(II) β-diketonates complexes


Cuprins - volumul B

1. L. David, C. Craciun, O. Cozar, S. Filip, M. Naghi FTIR, UV-VIS and EPR investigation of multicopper polyoxotungstates with Bi(III) as heteroatom
2. O. Cozar, L. David, E. Forizs, C. Craciun, M. Purza IR, VIS and ESR studies on some Cu(II) complexes of theophylline
3. C. Balan, L. David, O. Cozar, C. Agut, M. Moldovan IR, ESR and magnetic investigation of some transition metal complexes of γ-L-glutamyl derivatives
4. M. Todica, V. Simon, I. Burda, S. D. Anghel, G. Cerbanic Calculul coeficientului de difuzie prin metoda gradientilor de camp magnetic
5. G. Ilonca, T. Jurcut, G. Stiufiuc, R. Stiufiuc, I. Matei, E. V. Macocian, R. Detour La2-xSrxCuOy thin films under epitaxial strain
6. I. G. Deac, A. M. Deac Dependenta susceptibilitatii magnetice ac a filmelor subtiri supraconductoare de intensitatea campului magnetic ac aplicat
7. S. Cinta-Panzaru, E. Vogel, A. Manciulea, T. Iliescu, W. Keifer Metallic nanostructures probed in surface enchanced Raman scattering
8. M. Stefanescu, C. Caizer, C. Muntean, I. Hrianca Studiul prin analiza termica diferentiala sidifractometrie X al feritei de Ni-Zn obtinuta din complecsi de tip glioxilat
9. C. Caizer, I. Hrianca, M. Stefanescu Influenta concentratiei ionilor de Zn2+ asupra proprietatilor magnetice ale particulelor ultrafine de (Ni-Zn)Fe2O4 sintetizate din combinatii complexe
10. D. Torumba Studiul cuplajului spin-orbita: manifestare la scara macroscopica a unei interactiuni microscopice
11. I. V. Pecher Studiul structurilor moleculare prin simulare dinamica
12. D. Almasi Calcularea factorului Lande (g) pentru Fe
13. A. Vlad Legatura si antilegatura. Exemple din fizica moleculara
14. V. Simon, D. Cacaina, L. Daraban, S. Simon Activarea sticlelor Y2O3-P2O5-Na2O prin iradiere cu neutroni
15. M. Pop, G. Cerbanic, G. Borodi, S. Simon Structural investigation Y1-xBixBa2Cu3O7-δ system by X-ray diffraction
16. S. C. Budasca, M. Bunoiu Etch pits morphology and dislocation distribution in shaped CaF2 single crystal obtained using the edge-film fed-growth method (EFG)
17. I. Hrianca, C. Caizer, C. Savii, M. Popovici Proprietati magnetice ale nanoparticulelor de (ZnxNi1-xFe2O4)Y dispersate in matrice amorfa de (SiO2)1-Y

Copyright © 2019 Physics Department of University of Oradea • all rights reserved • website created by David Marcu